Network Menu

Styrelsemöten

 2017

Styrelsemöten hålls en gång i månaden under vinterhalvåret. Du som är medlem i SWEA är välkommen att delta närhelst du vill. Kontakta ordföranden eller sekreteraren för information om var nästa möte ska hållas.

Uppehåll görs från juni till augusti.

Carina Norlund, ordförande, cnhearmusic(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Deborah Aronce, sekreterare, deborah.palazzolo(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

 

Styrelsen 2017

 Från vänster till höger: Ellinor Ellefsson, Deborah Aronce, Carina Norlund, Ann Radstrom, Kristina Cardoza, Ulla Loeffler, Catharina Hutton, Vismaya Hagelberg