SWEA PROFESSIONAL

Sofia Sandner – Egenföretagare

Så här skriver Sofia om sitt företag: ” Som en utav 5 personer startade jag BrightFi i början av 2019, med mål att öka finansiell inklusivitet till vanliga banktjänster. Det innebär tjänster som övriga människor i världen över har tillgång till gratis, men som p.ga olika anledningar undanhålls dom som mest behöver dessa tjänster.  Kom med på SWEA Professional-möte den 14:e mars för att lära hur vi har tagit oss an denna uppgift, och hur pandemin påverkade var affärsmodell!”

Tanken med dessa föredragskvällar är att vi fokuserar på oss själva och våra karriärer, tidigare karriärer, kommande karriärer eller annan yrkesverksamhet. Vi lämnar prat om partner, barn, hundar och familj hemma, och pratar om oss själva och nätverkar. Alla är välkomna, oavsett om du är Swea eller icke-Swea, yrkesverksam eller inte, ung eller gammal. Alla svensktalande kvinnor är välkomna dessa kvällar!

KOSTNADEN kommer alltid vara USD 15 per person för lite tilltugg och dryck, ingen full middag alltså!
ANMÄL ER genom att skicka ett email till sweasuzanne@gmail.com och betala via paypal-länk: http://bit.ly/3jKz4XW

ADRESSEN till Ann-Catrine får ni när ni anmält er. Anmälan senast 8 mars Suzannes mobil: 469-438-4358

Varmt välkomna!