SWEAs Bokklubb

BOKKLUBBEN

Nästa bokgruppsmöte blir först den 13 Mars och som ni ser nedanför ska vi då diskutera French Braid av Anne Tyler. Gruppen kommer att träffas hos Marianne Oddy.  Om du vill vara med, kontakta Marianne för tid och adress Marianne.oddy@gmail.com

BOKLISTA

13 Mars French Braid av Anne Tyle
10 April Still Life av Sarah Winma
8 Maj Man’s place av Annie Ernaux