Välkommen till SWEA Professional!

Hej!

Välkommen till SWEA Professional USAs första gemensamma event där vi fokuserar Karriärsutveckling i USA. Hur kan vi svenskor som bor i USA bli ännu bättre på att navigera vår karriär och karriärval? Möt Sweor från hela USA på Zoom och interagera med vår panel bestående av både svenska och amerikanska kvinnor med gedigen erfarnhet från arbetsmarknaden i USA. Väl mött den 2 maj, kl 17.30 PT. 

Vår panel med Maria Ingelsson, Amelia Generalis och Kris Speer är duktiga och erfarna kvinnor som förväntar sig bra frågor och en engagerad publik! 😊 Vi har också tid att nätverka på svenska såväl före som efter själva paneldiskussionen (kommer använda Zooms breakout rooms). Ta med ett glas vin/favoritdryck och kliv in i gemenskapen!

Anmälan: https://www.eventbrite.com/e/karriarsutveckling-i-usa-en-paneldiskussion-med-experter-tickets-613596131547